Regulamin promocji

Regulamin Promocji „Majowe rabaty”

 

§ 1


1. Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa warunki sprzedaży premiowej prowadzonej pod nazwą „Majowe rabaty”, zwanej dalej „Promocją”.


2. Organizatorem Promocji jest Vero sp. z o.o. z siedzibą w Dobrodzieniu, ul. Oleska 35, 46-380 Dobrodzień, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000078910, której akta rejestrowe przechowywane są w Sądzie Rejonowym dla miasta Opole, VIII Wydział Gospodarczy; kapitał zakładowy w wysokości: 50 000,00; NIP: 5761449532; REGON: 53223044900000; e-mail: sklep@vero.pl tel. +48 34 35 29 292 zwana dalej „Organizatorem”.


3. Promocja prowadzona jest za pośrednictwem sklepu internetowego http://www.vero.pl, zwanego dalej „Sklepem internetowym”. Promocja obowiązuje również salonach stacjonarnych Organizatora, których lista dostępna jest pod adresem https://vero.pl/salony.

 

§ 2


Promocja rozpoczyna się w dniu 08 maja 2023 r. i trwa do dnia 31 maja 2023 r.

 

§ 3


1. W Promocji mogą wziąć udział osoby fizyczne będące konsumentami w rozumieniu art. 22[1] kodeksu cywilnego, zwane dalej „Uczestnikami”.

 

§ 4


1. W ramach Promocji Organizator udziela Uczestnikom rabatu cenowego w wysokości 15 % od bazowej ceny sprzedaży brutto prezentowanych w Sklepie internetowym produktów z kolekcji Vero modele: Gladiolus, Papavero, Orchis, Camomilla,Verbena w wybranych tkaninach dostępnych wyłącznie w salonach stacjonarnych, z zastrzeżeniem ust. 2.


2. W trakcie jednej transakcji sprzedaży Uczestnik może kupić dowolną dostępną w sklepie ilość sztuk tego samego produktu.


3. Jeden Uczestnik może wziąć udział w Promocji więcej niż jeden raz.

 

§ 5


Ceny produktów objętych Promocją widoczne w Sklepie Internetowym w czasie trwania Promocji uwzględniają już warunki Promocji oraz zastosowany rabat cenowy i nie podlegają dodatkowemu obniżeniu.

 

§ 6


Aby wziąć udział w Promocji należy dokonać za pośrednictwem Sklepu Internetowego zakupu produktów objętych Promocją.

 

§ 7


Promocja nie łączy się z innymi obowiązującymi w Sklepie Internetowym promocjami, upustami, rabatami, obniżkami, szczególnymi ofertami cenowymi lub produktowymi, chyba że warunki takiej promocji, upustu, rabatu, obniżki, szczególnej oferty cenowej lub produktowej stanowią inaczej.

 

§ 8


Organizator zwraca uwagę, że w przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży produktów objętych promocją na podstawie § 14 ust. 1 Regulaminu Sklepu internetowego w związku z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2017.683 – tj.) Uczestnik jest zobowiązany również do zwrotu Organizatorowi artykułów, które otrzymał jako gratis (jeżeli takie miały miejsce).

 

§ 9


1. Wszystkie reklamacje dotyczące Promocji należy zgłaszać e-mailem na adres sklep@vero.pl pisemnie za pośrednictwem poczty na adres Organizatora lub osobiście do protokołu w siedzibie Organizatora.


2. Reklamacja powinna zawierać dane osobowe zgłaszającego umożliwiające udzielenie odpowiedzi na nią oraz przyczynę reklamacji.


3. Organizator rozpozna reklamacje w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

 

§ 10


Regulamin dostępny jest: u Organizatora oraz na podstronie Sklepu internetowego o adresie https://www.vero.pl/regulamin-promocji

Informacje

Regulamin Promocji „Majowe rabaty”

 

§ 1


1. Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa warunki sprzedaży premiowej prowadzonej pod nazwą „Majowe rabaty”, zwanej dalej „Promocją”.


2. Organizatorem Promocji jest Vero sp. z o.o. z siedzibą w Dobrodzieniu, ul. Oleska 35, 46-380 Dobrodzień, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000078910, której akta rejestrowe przechowywane są w Sądzie Rejonowym dla miasta Opole, VIII Wydział Gospodarczy; kapitał zakładowy w wysokości: 50 000,00; NIP: 5761449532; REGON: 53223044900000; e-mail: sklep@vero.pl tel. +48 34 35 29 292 zwana dalej „Organizatorem”.


3. Promocja prowadzona jest za pośrednictwem sklepu internetowego http://www.vero.pl, zwanego dalej „Sklepem internetowym”. Promocja obowiązuje również salonach stacjonarnych Organizatora, których lista dostępna jest pod adresem https://vero.pl/salony.

 

§ 2


Promocja rozpoczyna się w dniu 08 maja 2023 r. i trwa do dnia 31 maja 2023 r.

 

§ 3


1. W Promocji mogą wziąć udział osoby fizyczne będące konsumentami w rozumieniu art. 22[1] kodeksu cywilnego, zwane dalej „Uczestnikami”.

 

§ 4


1. W ramach Promocji Organizator udziela Uczestnikom rabatu cenowego w wysokości 15 % od bazowej ceny sprzedaży brutto prezentowanych w Sklepie internetowym produktów z kolekcji Vero modele: Gladiolus, Papavero, Orchis, Camomilla,Verbena w wybranych tkaninach dostępnych wyłącznie w salonach stacjonarnych, z zastrzeżeniem ust. 2.


2. W trakcie jednej transakcji sprzedaży Uczestnik może kupić dowolną dostępną w sklepie ilość sztuk tego samego produktu.


3. Jeden Uczestnik może wziąć udział w Promocji więcej niż jeden raz.

 

§ 5


Ceny produktów objętych Promocją widoczne w Sklepie Internetowym w czasie trwania Promocji uwzględniają już warunki Promocji oraz zastosowany rabat cenowy i nie podlegają dodatkowemu obniżeniu.

 

§ 6


Aby wziąć udział w Promocji należy dokonać za pośrednictwem Sklepu Internetowego zakupu produktów objętych Promocją.

 

§ 7


Promocja nie łączy się z innymi obowiązującymi w Sklepie Internetowym promocjami, upustami, rabatami, obniżkami, szczególnymi ofertami cenowymi lub produktowymi, chyba że warunki takiej promocji, upustu, rabatu, obniżki, szczególnej oferty cenowej lub produktowej stanowią inaczej.

 

§ 8


Organizator zwraca uwagę, że w przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży produktów objętych promocją na podstawie § 14 ust. 1 Regulaminu Sklepu internetowego w związku z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2017.683 – tj.) Uczestnik jest zobowiązany również do zwrotu Organizatorowi artykułów, które otrzymał jako gratis (jeżeli takie miały miejsce).

 

§ 9


1. Wszystkie reklamacje dotyczące Promocji należy zgłaszać e-mailem na adres sklep@vero.pl pisemnie za pośrednictwem poczty na adres Organizatora lub osobiście do protokołu w siedzibie Organizatora.


2. Reklamacja powinna zawierać dane osobowe zgłaszającego umożliwiające udzielenie odpowiedzi na nią oraz przyczynę reklamacji.


3. Organizator rozpozna reklamacje w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

 

§ 10


Regulamin dostępny jest: u Organizatora oraz na podstronie Sklepu internetowego o adresie https://www.vero.pl/regulamin-promocji

Stay up to date

Sign up to receive our newsletter – to know more and use more. Premiere collections, latest interior trends, promotions and sales.

newsletter

Bądź na bieżąco

Zapisz się, by dostawać nasz newsletter – by wiedzieć więcej i więcej korzystać. Premierowe kolekcje, najnowsze wnętrzarskie trendy, promocje i wyprzedaże.

newsletter